ร่วมงานกับ VC Tech

                                    

38017765

รับสมัครตัวแทนจำหน่าย ฟิล์มกรองแสง

เนื่องจากบริษัท พีเอสเอ็ม เทคโนโลยี ได้มีการนำเข้าฟิล์มกรองแสงเป็นจำนวนมากและมีความต้องการ ผู้ที่มีความสามารถกระจายสินค้าออกไปสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว เราจึง
เปิดรับตัวแทนจำหน่าย ที่สามารถกระจายสินค้าเพื่อให้ครอบคลุมตลาดในประเทศไทย

คุณสมบัติของตัวแทนจำหน่าย ฟิล์มกรองแสง
1. มีลูกค้าอยู่ในการตลาดของท่านแล้ว สามารถระบายสินค้าได้เดือนหนึ่ง ไม่ต่ำกว่า 20 ม้วน
2. มีที่อยู่ หรือ มีหน้าร้านที่แน่นอน ชัดเจน มีประวัติการเงินที่ดี
3. ท่านที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับฟิล์มกรองแสง และต้องการใช้สินค้าเดือนละไม่ต่ำกว่า20ม้วน
4. มีความรู้ในด้านการตลาดฟิล์มกรองแสง เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในด้านเทคนิคการขายพอสมควร
5. ไม่รับตัวแทนจำหน่าย ที่เพิ่งจะเริ่มทำหรือไม่มีลูกค้าที่สั่งซื้อเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
ในกรณีที่ท่านเพิ่งเปิดร้าน หรือต้องการราคาส่ง ท่านสามารถซื้อฟิล์มได้ในราคาถูกเป็น PACKAGE ไม่จำเป็นต้องขอเป็นตัวแทนจำหน่าย

ถ้าท่านมีคุณสมบัติดังกล่าว ทางบริษัทฯ ยินดีจะให้ข้อเสนอในเรื่องผลตอบแทน รายได้ และอนาคตที่ดีกับตัวแทนจำหน่าย

ติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายฟิล์มกรองแสง โทร 094-6969569 ครับ