การโอนเงิน

                     

การชำระค่าสินค้าและบริการ ท่านสามารถ ชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี  บริษัท พีเอสเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด
ประเภทบัญชี : สะสมทรัพย์
– ธนาคารกรุงเทพ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
เลขที่บัญชี :    865-0-43437-9
– ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนนวลจันทร์
เลขที่บัญชี :    984-2-09928-2
– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนนวลจันทร์
เลขที่บัญชี :    149-2-33940-1
– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
เลขที่บัญชี :    467-1-37140-8
– ธนาคารกรุงไทย สาขาสหฟาร์ม
เลขที่บัญชี :    575-0-01054-6
Totalbank