Professional

 
 

฿22,000.00

เหมาะสำหรับ ผู้ติดฟิล์มมืออาชีพ ประกอบไปด้วย ฟิล์มเคลือบสี เข้ม กลาง ใส จำนวน 3 ม้วน

ฟิล์มผสมโลหะ เข้ม กลาง ใส จำนวน 3 ม้วน  รวมทั้งหมด 6 ม้วน ราคา 22,000 บาท

พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด 2 ชุด

Product Description

ฟิล์มกรองแสงรุ่น STANDARD80 ฟิล์มเคลือบสีเทาดำเข้ม

ฟิล์มกรองแสงรุ่น STANDARD60 ฟิล์มเคลือบสีเทาดำกลาง

ฟิล์มกรองแสงรุ่น STANDARD40 ฟิล์มเคลือบสีเทาดำอ่อน

ฟิล์มกรองแสงรุ่น VR80SM สีควันบุหรี่เข้ม

ฟิล์มกรองแสงรุ่น VR60SM สีควันบุหรี่กลาง

ฟิล์มกรองแสงรุ่น VR40SM สีควันบุหรี่อ่อน

อุปกรณ์ติดตั้งจำนวน 3ชุด ครบชุด ชุดละ5ชิ้น ประกอบด้วย ยางรีด เกรียงพลาสติก ด้ามขูดกระจก ใบมีดขูดกระจก น้ำยาติดฟิล์ม
(หมายเหตุ อุปกรณ์ติดตั้ง ที่แถมตาม PACKAGE เฉพาะผู้สั่งซื้อในครั้งแรกเท่านั้น การซื้อในครั้งต่อไปจะแถมอุปกรณ์ ตามปกติทั่วไป)

Category: