ตัวอย่างฟิล์ม

                        

กลุ่ม Nano Ceramic IR Film (ฟิล์มกรองเเสงเกรด A - FOR VIP ONLY)

กลุ่ม Sputter Coat Metalized Film

กลุ่มฟิล์มเคลือบราคาถูก